Contracten vertaald door juridische vertalers

De vertalers van vertaalbureau Crealingua vertalen uw contracten in alle talen: Frans, Engels, Spaans, Duits, Pools, Zweedse vertalingen. Meer beëdigde vertalers hier.

Ons vertaalbureau is gespecialiseerd in het vertalen, beëdigen en legaliseren van uw verkoopscontracten, huurcontracten, arbeidscontracten, enz. Wenst u een ander document te vertalen? Klik hier voor beëdigde vertalingen, technische vertalingen en vertalingen van zakelijke documenten.

De native vertalers van vertaalkantoor Crealingua vertalen niet enkel uw contracten maar verzorgen ook de juridische vertalingen van statutenverzoekschriften, vonnissen, met beëdiging en legalisatie indien vereist. Onze vertalers kunnen alle talen vertalen o.a Russische vertalingen, Arabische vertalingen, Turkse vertalingenServische vertalingen. 

Een contract is een officieel papier met afspraken afgesloten tussen twee of meer partijen. De betrokken partijen verbinden er zich in het contract toe zich aan deze afspraken te houden. Er zijn verschillende contractvormen te onderscheiden zoals een duurcontract, een exclusiviteitscontract, een raamcontract, een verkoopcontract. Het contract is steeds een bindende overeenkomst die rechtsgevolgen kan hebben voor de betrokken personen bij niet-naleving ervan.

CONTRACTEN VERTALEN

Contracten vertaald door juridische vertalers