Vertalingen in alle talen voor
particulieren, ZZP'ers en MKB-bedrijven

Beëdigde Vertalingen met legalisatie van Rechtbank

Gelegaliseerde vertalingen, Rechtbankvertalingen, gewettigde vertalingen, erkende vertalingen, gewaarmerkte vertalingen, officiële vertalingen, voor echt verklaarde vertalingen: dit zijn allemaal synoniemen voor "Beëdigde vertalingen".

  • Beëdigde vertalingen mogen enkel gebeuren door vertalers erkend door de Rechtbank.
  • De beëdigde vertaler heeft de bevoegdheid een gewaarmerkte vertaling af te geven. Dit is een vertaling die voorzien is van een verklaring van de vertaler, die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel.
  • Beëdigde vertalingen worden gelegaliseerd op de Rechtbank van Eerste Aanleg.
  • Een legalisatie op de Rechtbank neemt normaal tussen de 3 à 5 dagen in beslag.

Vertaalbureau Crealingua voert beëdigde vertalingen uit  in meer dan 40 talen oa.: Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans.

Onze beëdigde vertalers vertalen oa: geboorteaktes, huwelijksaktes, diploma’s, bewijs goed gedrag en zeden, echtscheidingsaktes, adoptiedossiers, overlijdensaktes, rijbewijs, attest nationaliteit, uittreksel strafregister, loonfiches, attest ongehuwde staat, medische attesten,...